Engels en Anglia examens

Klik hier voor een uitgebreid informatiefilmpje over Anglia op onze school.

Kinderen vinden het leuk om Engels te spreken en te leren. Op de Margrietschool bieden wij dit al  vele jaren eerder dan gebruikelijk aan en geven we Engels in alle groepen!

We willen dit op een goede manier doen. Als team volgen we nascholing, werken we aan onze eigen kennis en vaardigheden van het Engels en gebruiken we de methode "My name is Tom". 

In de kleuterklassen maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid.

De methode "My name is Tom" sluit prima aan bij de Anglia-examens, die we vrijblijvend extra aanbieden aan kinderen die het leuk vinden om certificaten te halen op 4 niveaus:

 

Klik op 'read more' voor een uitgebreide toelichting of woordenlijst. 

Klik hier voor digitale oefeningen per niveau. (vanaf junior level)

Klik hier voor enkele schriftelijke oefeningen (van first step t/m preliminary level)

 

Achter ieder niveau vind je meer informatie en een link naar oefeningen (om te downloaden of online te oefenen). Een ander oefenprogramma is WRTS. Klik hier voor meer info en allerlei oefeningen die je kunt downloaden.

Je kunt Anglia ook oefenen met ELON. Klik hier voor meer informatie. 

Onze school is als enige school in Nieuwegein Anglia school. Meedoen aan Anglia-examens is voor veel kinderen een extra stimulans om hun Engels te verbeteren. Met materiaal van de website (en evt. van school) bereiden kinderen zich zelfstandig voor op de examens. Aan het eind van het jaar worden de certificaten op feestelijke wijze uitgereikt tijdens een high-tea!

We nemen de volgende examens af en geven daarbij de groepen als richtlijn:

  1. First step: in november (groep 6) en april (groep 5)
  2. Junior level: in januari (groep 6 en 7) 
  3. Primary level: in november (groep 7 en 8) en april (groep 6 en 7)
  4. Preliminary level: in januari (groep 8) en april (groep 7 en 8)
  5. Elementary level: in januari en april voor kinderen die preliminary hebben gehaald en het halen van dit niveau als uitdaging zien.
  6. Evt. hogere niveaus in overleg.

 

Klik hier voor meer informatie over Anglia (of klik op de foto van de vlag).

Wil je zien hoe een examen er uit ziet of oefenen, klik dan hier. Klik vervolgens op Sample Papers. Nog meer oefenen, klik dan hier (en kies bij 'general English' het niveau waarop je wilt oefenen).

Wil je een test doen om te kijken welk niveau bij je past? Klik dan hier.

Elementary level

We krijgen steeds vaker de vraag, of kinderen ook mee kunnen doen met level 5: Elementary (of zelfs hoger!) Hoewel dit al op het niveau van het voortgezet onderwijs is, bieden wij wel deze mogelijkheid! We willen kinderen/ouders die interesse hebben vragen om dit met de directie te bespreken. 

Klik hier voor informatie  en digitale oefeningen voor elementary level.

 

De eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen aan een Anglia-examen is:

25 januari 2018

Opgeven voor dit examen kan uiterlijk 10 december 2017.  

Je kunt dit doen door hier te klikken en het invulformulier in te vullen en het verschuldigde bedrag over te maken naar 

Fluenta 12OK - kleine kas, reknr. NL09 RABO 0315 8573 07 o.v.v. naam leerlingen, groep, locatie en niveau.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met meester Hendri of stuur eenOpens window for sending email mail.