Onze groepen

Persoonlijke aandacht voor uw kind is voor ons een prioriteit. Daarom streven wij ernaar te werken met kleine groepen. Vooral in de onderbouw willen wij de groep zo compact mogelijk houden, zodat de leerkracht (nieuwe) kinderen extra aandacht kan geven. We zorgen ervoor dat uw kind zich snel bij ons thuis voelt.

Jonge kinderen leren voornamelijk door dingen te ervaren. Spelen: ‘vallen en opstaan’ en ontdekken: ‘dit kan wel, dit kan niet’. Dit bieden wij dan ook aan in onze lessen. Spelenderwijs en door ze de beginselen aan te leren van rekenen en taal worden ze voorbereid op groep 3.

Groepsgrootte

We proberen de groepsgrootte zo klein mogelijk te houden. Vooral in de onderbouw  en middenbouw. De gemiddelde groepsgrootte  (groep 1 t/m 5) is ook dit jaar 22 leerlingen. 

Op locatie Noord starten we met een kleutergroep van 14 leerlingen. Op locatie Zuid zijn 3 kleutergroepen die starten met 19 leerlingen. Zo kunnen de leerkrachten veel aandacht geven aan de 4-jarige kleuters die gedurende het cursusjaar instromen. We vinden dit belangrijk omdat uw kind zich snel vertrouwd moet voelen bij de leerkracht en tussen de andere kinderen. 

De organisatie van de school

Ons onderwijs wordt aangeboden in 8 aaneengesloten leerjaren. In groep 1 en 2 wordt meestal gewerkt met heterogeen samengestelde groepen: d.w.z de 4 t/m 6 jarigen zitten bij elkaar in één groep. Deze gemengde kleutergroepen bieden de mogelijkheden in te spelen op ontwikkelingsverschillen. 

De groepen 3 t/m 8 vormen het bekende 'jaarklassensysteem', waarin de leerlingen van een jaargroep vaak tegelijkertijd aan dezelfde leerstof werken. We spelen daarbij zoveel mogelijk in op de behoefte van uw kind. We letten op de verschillen tussen kinderen en de wijze waarop zij leren. Tijdens de instructie van de lessen en de begeleiding die vervolgens gegeven wordt gedurende de verwerking van de leerstof, komen we hieraan tegemoet.  Kinderen die uitvallen krijgen extra instructie, oefenstof en/of hulpmaterialen. Als het nodig is kunnen we ook een eigen of aangepast programma maken, veelal in overleg met onze intern begeleider. Als uw kind de basislesstof goed beheerst, bieden we verrijkings- of verdiepingsstof of -materialen aan. 

Hoogbegaafde kinderen kunnen zonodig ook een aangepast programma volgen voor een bepaald leergebied of komen in aanmerking voor de verrijkingsgroep.