Uitwisseling Oostenrijk - Nieuwegein

Van 14-19 maart 2017 gingen 16 leerlingen en 4 leerkrachten naar Kirchberg in Oostenrijk. 

Klik hier voor foto's van deze reis.

 

Van 16 - 21 mei 2017 ontvingen we 16 kinderen en 2 leerkrachten uit Oostenrijk.Wat was het leuk! De kinderen verbleven in gastgezinnen en overdag was er een leuk programma op school. We willen alle ouders en gastgezinnen die hebben geholpen hartelijk bedanken voor hun hulp en gastvrijheid. 

Klik hier voor foto's van deze uitwisseling.

 

Nieuwegein - Kirchberg (Austria)

Onze school kijkt ook over grenzen heen. Met een internationale focus willen we kinderen meer leren over andere culturen van leeftijdsgenoten in Europa. 

De afgelopen 2 jaar hebben we geprobeerd subsidie te krijgen voor nieuwe internationaliseringsprojecten. Hoewel we goede beoordelingen kregen, was er geen budget beschikbaar gesteld.

Dit jaar willen we, zonder subsidie, samenwerken met een school in Oostenrijk: Neue Mittelschule in Kirchberg, Oostenrijk

Twee enthousiaste leerkrachten van deze school hebben vorig schooljaar een werkbezoek aan onze school gebracht. Zij hebben in de bovenbouw meer verteld over hun school, dorp en land. Na afloop hebben kinderen van de school in Oostenrijk en onze school contact met elkaar gezocht via e-mail of What's app. 

Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 8 verschillende opdrachten uitwerken, waarbij het gebruik van eigentijdse ICT middelen centraal staat. Ook leren de kinderen hun vaardigheden in het Engels toe te passen, door  op verschillende manieren met klasgenoten in Oostenrijk te communiceren. 

De kinderen van groep 8 maken o.a.

 • You Tube video 
 • Foto-collage of -video 
 • Boekje/Word-document
 • Powerpoint-presentatie

 

We gaan in maart 2017 met 16 kinderen een bezoek brengen aan de school in Oostenrijk. Een tegenbezoek wordt dan in mei 2017 gebracht. 

Onze doelen voor internationalisering zijn:

 • Internationale contacten creëren met leerlingen, leerkrachten en ouders van scholen uit  Europa, door samen te werken aan een gemeenschappelijk project. 
 • Hierin staat ontmoeting en leren van elkaar (elkaars cultuur, tradities en gewoonten) centraal. 
 • Daarmee stimuleren we het Europees burgerschap en de Europese dimensie.
 • Kinderen verruimen daarmee hun blikveld; ze leren en ervaren de cultuur, tradities en gewoonten in andere Europese landen en breiden daarmee hun kennis en (sociale) vaardigheden uit. 
 • Dat willen we o.a. doen door daadwerkelijk met kinderen (en leerkrachten) andere scholen in Europese landen te bezoeken en daar enkele dagen te verblijven. De ultieme mogelijkheid om het dagelijks leven op school en thuis van leeftijdsgenoten in een ander land te ervaren. 
 •  Leren communiceren (en dit toepassen/verbeteren) in het Engels, waarbij we o.a. gebruik maken van moderne (nieuwe) technologie / ICT.
 • Samenwerken en sociale en coöperatieve competenties gebruiken