Margrietschool op Facebook

Onze school heeft een eigen Facebook-pagina! Veel ouders maken gebruik van Facebook en vinden het ook leuk om kleine berichtjes te lezen over activiteiten of bijzonderheden op school. 

Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden. Het biedt ook de mogelijkheid om te laten zien waar we trots op zijn. We gebruiken Facebook als extra communicatiemiddel, naast onze website, nieuwsbrieven en e-mail. 

We vragen alle betrokkenen bewust om te gaan met Facebook/sociale media. Daarom hebben we in 2012-2013 een protocol “sociale media” opgesteld. 

De directie heeft (in concept) ook enkele richtlijnen opgesteld voor het gebruik van Facebook op school. Klik hier voor deze richtlijnen.

Het grootste deel van de ouders vindt het leuk om hun kind(eren) op een foto te zien van een schoolactiviteit, maar dat geldt niet voor iedereen. Dat respecteren we uiteraard. Als u niet wilt dat een foto met uw kind(eren) op Facebook, onze website of voor andere publicaties (bijv. folder, schoolgids of kalender) wordt geplaatst, dan kunt u dat persoonlijk doorgeven aan de directie of via een briefje / e-mail. 

Ieder schooljaar vragen we ouders het “informatieformulier” aan het begin van het schooljaar in te vullen. Daarop kunt u ook kenbaar maken als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto's van uw kind(eren). Wij houden op school een lijst bij met de namen van kinderen waarvan geen foto gebruikt mag worden.