IPC op de Margrietschool

Onze school is de enige school in Nieuwegein, die werkt met IPC (International Primary Curriculum). Dit schooljaar hebben we 3-5 units gepland op beide locaties.

IPC is een thematisch en creatief curriculum (leerlijn) voor kinderen van groep 3 t/m 8, gericht op de zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en creatieve vakken zoals tekenen en handvaardigheid. Ook is er een aanbod voor groep 1-2, gericht op de rijke leeromgeving voor kleuters. 

Met het IPC gaat de discussie niet meer over wat de leerling gaat doen op school, maar over wat de leerling gaat leren. Dit heeft grote consequenties voor de rol van de leerkracht. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en de vormgeving van het leren. In de rol van de leerkracht zal de nadruk komen te liggen op het faciliteren van het leren in plaats van het klassikaal doceren. Het curriculum is onderverdeeld in units. Elke unit start met een enthousiasmerende activiteit, met als doel leerlingen te motiveren meer over het onderwerp te willen leren. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij de leerlingen hun voorkennis activeren en vastleggen. Vervolgens informeert de leraar de kinderen over wat ze gaan leren, aan de hand van de gegeven doelen per vakgebied. Deze doelen zijn per unit omschreven. De lessen die volgen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. De kinderen behalen de leerdoelen per vak, de persoonlijke doelen en de internationale doelen. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor vier leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven die kinderen bereikt moeten hebben op een bepaalde leeftijd. Iedere unit wordt gezamenlijk afgesloten waarbij kinderen de kans kijken terug te kijken en anderen kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.

Het IPC bestaat uit meer dan 80 units met stimulerende en uitdagende thema’s voor kinderen. Een unit duurt gemiddeld 4-8 weken. Er wordt gebruik gemaakt van een structuur die het leren van kinderen optimaal ondersteunt. 

Het IPC geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt!

In Nieuwegein zijn we de eerste school die werkt met IPC: een primeur! 

Klik hier voor de presentatie die gegeven is tijdens de ouderavond in januari 2017.

 

 

IPC oktober 2017

In de eerste weken van dit schooljaar stond met IPC het thema “Hoe wij leren” centraal. Kinderen leerden o.a. meer over de werking van het brein en het geheugen, persoonlijke doelstellingen die ons helpen beter te worden in leren en hoe we vaardigheden kunnen leren en oefenen voor bijzondere uitdagingen.

In oktober gaan we aan de slag met volgende units:

  • Groep 3-4: Onze wereld
  • Groep 5-6: De actieve planeet
  • Groep 7-8: Veiligheid / Wat als het jou overkomt?

Ouders ontvangen van de leerkrachten een ouderbrief met meer informatie over de doelen en vakgebieden die bij deze thema’s centraal staan.

Groep 7-8 zal op 26 oktober de tentoonstelling “Kind onder vuur” bezoeken. De kinderen ervaren hoe het is om op te groeien in conflictgebieden en leren dat er zelfs in de chaos van oorlog regels gelden, namelijk die van het humanitair oorlogsrecht. Doordat ze zich verplaatsen in het leven van andere kinderen, willen we bij de kinderen meer begrip creëren voor hun leeftijdsgenootjes ver weg die in oorlogssituaties opgroeien en voor de leeftijdsgenootjes dichtbij die uit oorlogsgebieden komen. Ook dit bezoek sluit aan bij de IPC unit van 7-8.

IPC september 2017

Dit schooljaar gaan we verder met IPC. Op locatie Noord doen we dit in alle groepen, op locatie Zuid starten we in de groepen 4 t/m 8 en gaat groep 3 na de kerstvakantie beginnen. 

Eind augustus/begin september beginnen we met een korte unit over “Hoe wij leren”. Deze unit duurt 2-3 weken en gaat over: 

  • Leren over hoe je leert! 
  • Leren over beter leren!
  • Leren over leuker leren!

 

Gedurende deze unit zullen we ons focussen op taken waarbij positief leren wordt onderzocht. In deze unit leren we o.a:

  • hoe de hersenen werken en hoe we er goed voor kunnen zorgen
  • over de persoonlijke doelstellingen die ons helpen beter te worden in leren
  • hoe we vaardigheden kunnen leren en oefenen voor bijzondere uitdagingen
  • over onze ‘leervoorkeur’ en hoe we onszelf kunnen motiveren en uitdagen