Margrietnieuws

Dit zijn de meest recente exemplaren van het Margrietnieuws, onze nieuwsbrief die maandelijks verschijnt:

Margrietnieuws Zuid - november 2017

Margrietnieuws Noord - november 2017

 

Schoolgids digitaal

Klik hier om de nieuwe schoolgids voor 2017-2018 te downloaden.

 

Ouderportaal: inloggen via ander adres

Ouders van onze school kunnen via het ouderportaal informatie vanuit ons leerlingvolgsysteem inzien. Het 'adres' om in te loggen is gewijzigd: 

https://inloggen.parnassys.net/idp/

Achtergrondinfo Kanjertraining

Dacht u dat de Kanjertraining alleen wordt toegepast bij meningsverschillen of opstandig gedrag? Dan zit u er naast. Kinderen leren met de Kanjertraining een gemeenschappelijke taal spreken. Een taal waarbij zij elkaar en zichzelf en misschien wel de wereld om zich heen beter leren begrijpen. 

De Kanjertraining is gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze worden er sterker van en leren met verschillen om te gaan en - niet onbelangrijk - ze leren vaardigheden om bijvoorbeeld beter te kunnen samenwerken. De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en willen u een prachtige inkijk geven in de Kanjertraining. 

Nieuwsgierig? Klik hieronder voor een toelichting bij de leskernen, een hand-out van de ouderavond in oktober 2016 en een flyer van de Kanjertraining. 

Toelichting bij de leskernen van de Kanjertraining

Presentatie ouderavond oktober 2016

Flyer Kanjertraining

 

Wij sparen voor Chachill uit Kenia

Wij sparen voor kinderen en beter onderwijs in Afrika. 

De afgelopen jaren hebben we geld ingezameld voor Kirija, een meisje in India. Zij heeft haar opleiding met succes afgerond en kan nu, dankzij onze jarenlange steun, met haar gezin, zelfstandig verder leren en leven! 

Klik hier voor haar bedankbrief en foto.

Wij sparen dit jaar voor een nieuw sponsorkind: Chachill Odhiambo Ochieng, een jongen van 4 jaar uit Kenia. Met onze bijdrage kan Chachill, samen met zijn broers naar school en ondersteunen wij het gezin en dorp waar hij woont! Zo kan hij veilig en gezond opgroeien en dragen wij bij in een goede toekomst voor hem, zijn familie en omgeving!

Wij sparen iedere maand €26,-- voor Chachill. Dit geld gaat (via Red een Kind) naar hem en zijn gezin/familie. 

Als we meer sparen, kunnen we ook andere goede doelen ondersteunen. De afgelopen jaren hebben we projecten van Edukans ondersteund. Dit schooljaar zullen we het geld wat we extra hebben gespaard doneren aan projecten in Afrika (van Edukans en/of Red een Kind), in overleg met de leerlingenraad.

Klik hier voor meer informatie over Chachill en het sponsorprogramma van Red een Kind. 

 

 

Speltherapie Veerkracht

Soms hebben kinderen het moeilijk of maken iets vervelends mee. Je maakt je als ouder zorgen over je kind en zijn sociale of emotionele ontwikkeling. Je kind trekt zich vaker terug of reageert juist met boze buien, het slaapt slechter of heeft last van faalangst of er zijn problemen met leeftijdsgenoten. Erover praten gaat moeizaam omdat je kind zich niet uit, een beperkte woordenschat heeft of misschien nog te jong is om over gebeurtenissen te praten. 

Speltherapie kan dan een uitkomst zijn. Door te spelen in de spelkamer onder begeleiding van de speltherapeut kunnen ingrijpende gebeurtenissen worden verwerkt en nieuwe vormen van gedrag worden verkend en geoefend. 

Ben je op zoek naar iemand die je kind zou kunnen helpen? Kijk dan eens op: www.speltherapieveerkracht.nl 

Je kunt vrijblijvend een kennismakingsafspraak maken met Ingeborg (06-18200630) of via info@speltherapieveerkracht.nl 

De praktijk van Speltherapie Veerkracht zit in de Margrietschool (locatie Noord)

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen. Voor gezinnen met minimale financiële middelen biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, benodigdheden in verband met school, sport(kleding), fiets enz. Initiates file downloadZie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website http://www.leergeld.nl/locaties/nieuwegein