Leerlingenraad Margrietschool 

Op Prinsjesdag is de leerlingenraad gekozen! Dit schooljaar zijn Nyah, Amina en Jailee, Daphne, Femke en Timme en Marit, Jasper en Kevin
gekozen om mee te denken over wat belangrijk is voor de school.
De leerlingenraad wil dit schooljaar o.a. de volgende onderwerpen bespreken:
  • Samen sparen voor een ander (bestemming goede doelen om te sparen)
  • Schoolplein en spelmateriaal
  • Ventilatie
  • Zonnepanelen
  • bewakingscamera's i.v.m. vandalisme
  • Digitaal onderwijs
  • Engels
  • IPC

We vergaderen 1x per 6 weken.

De directie zal ook regelmatig om advies vragen, om leerlingen mee te laten denken en hun mening te geven over bepaalde zaken.