We doen dagelijks ons uiterste best om ons werk voor uw kind en u zo goed mogelijk te doen. We geven in de klas vaak complimenten, want dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en het motiveert. Niet alleen kinderen vinden complimenten krijgen fijn, ook volwassenen. Als team waarderen we de complimenten en waardering die we ontvangen van ouders en kinderen. Dat doet goed en motiveert ons. Dank daarvoor!

Het gaat niet altijd goed. Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.

U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken (we willen u vragen om klachten niet per mail te sturen). De leerkracht neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing.

Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon (Frieda de Jong, Daniëlle Verboom, Katja de Oliveira Rego en Ingrid Reijnders) als er problemen of klachten zijn, die het welzijn en/of welbevinden van uw kind nadelig kunnen beïnvloeden. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw medeweten.  
  • U kunt een gesprek vragen met de intern begeleider (Daniëlle Verboom), die o.a.verantwoordelijk is voor de ondersteuning en begeleiding van leerlingen en leerkrachten.
  • U kunt ook een gesprek vragen met iemand van de directie (Desirée of Hendri). Ook in dit gesprek proberen we samen een oplossing te vinden.

Hebt u bovenstaande gedaan, maar bent u toch niet tevreden of wilt u op een andere manier hulp, dan hebben wij in de klachtenregeling van de Stichting beschreven wat de stappen zijn die u kunt nemen. Klik hier voor de klachtenregeling