Hieronder enkele praktische informatie.

Activiteiten

We organiseren elk schooljaar verschillende activiteiten. Een actueel overzicht van de planning kunt u vinden bij: 

Buitenschoolse opvang

 • De Prinses Margrietschool werkt samen met "Kind en Co". Deze opvang ("De Kameleon") is in het naastgelegen gebouw, naast onze school. De leiding zorgt ervoor dat kinderen gehaald en gebracht worden. 
 • Er zijn ook andere opvangorganisaties: BLOS, de ToverfluitBSOWijs en gastoudervang "De vlindertuin".
 • De kosten voor kinderopvang zullen in rekening gebracht worden bij de ouders.

Continu-rooster

 • Alle kinderen eten tussen de middag op school, samen met de leerkracht.
 • Voor of na het eten gaan de kinderen een kwartier naar buiten, waarna we de lessen vervolgen.
 • Het is de bedoeling dat u eten en drinken voor de lunch meegeeft.  Geen snoep, energy-drank of koolzuurhoudend drinken. Graag een normaal portie brood meegeven, wat uw kind binnen 10-15 minuten op kan eten.
 • Als we tussen de middag gaan eten, beginnen we met een stiltemoment/gebed. We eten met de kinderen aan tafel op vaste plekken. De 1e 5 minuten eten we in stilte, daarna kan er rustig gepraat worden. We kiezen hiervoor om even een bewust ‘rust-moment’ op de dag te creëren. Als een kind het eten niet op kan krijgen, geven we het in principe weer mee terug in de trommel. Dan hebben ze ook nog even tijd om lekker buiten te spelen.

Gymdagen 

We gymmen dit jaar in blokuren.

 • Op dinsdag is er gym voor de groepen 8B (Katja), 5A (Chloë), 4B (Sacha/Quinta) en 4A (Willemien/Danique)
 • Op woensdag gymmen de groepen 8A (Ingrid), 6A (Wendy van Nes/Bea) en 6B (Mendy)
 • Op vrijdag is er gym voor de oudere kinderen van de groepen geel/groen (Marjan/Eloise) en blauw/paars (Fiona, Monique en Angela) en de groepen 7B (Wendy Koster), 7A (Eline) en 5B (Marjolein)

Sommige gymlessen worden door een andere leerkracht gegeven, omdat de eigen leerkracht geen bevoegdheid heeft en andere leerkrachten de gymopleiding doen en in meerdere groepen les moeten geven. De leerkrachten wisselen dan onderling van groep.

Hoofdluis

Kosten / rekeningnummers

Ieder jaar vragen we om de (vrijwillige) bijdrage te betalen aan de ouderraad. De ouderraad betaalt van de ouderbijdrage o.a. een cadeau voor sinterklaas, kerstdiner, paasontbijt, sportactiviteiten en andere feesten. Ook andere kosten voor u en uw kind (waar de school geen geld voor krijgt) wordt betaald vanuit de ouderbijdrage. De school krijgt geen vergoeding hiervoor van het ministerie! Daar is de ouderbijdrage voor. Daarnaast vragen we om de kosten voor schoolkamp en schoolreis te betalen.

Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u een betalingsverzoek via "Schoolkassa". 

Rekeningnummers van de school: 

 • Ouderraad Pr. Margrietschool: Rekening NL37 RABO 0315 8576 76 t.n.v. FLUENTA - St. voor Prot.-Chr. Onderw. 12OK
 • Overige kosten (bijv. deelname Anglia-examens): Rekening  NL09 RABO 0315 8573 07 t.n.v. Fluenta 12OK – kleine kas. 

Leermiddelen

Alle leermiddelen worden verstrekt door de school. We verwachten van alle kinderen dat ze zuinig en voorzichtig met de materialen omgaan. Indien iets onverhoopt door onvoorzichtig gebruik stuk gaat of iets kwijtraakt, dan dient dit vergoed te worden door de ouder(s) van de betreffende leerling.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nieuwegein laat alle kinderen meedoen! Voor kinderen en jong volwassenen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, woonachtig in Nieuwegein, biedt Leergeld Nieuwegein ondersteuning in de kosten van schoolactiviteiten, schoolkosten, sport(kleding), muzieklessen, zwemlessen, scouting, fiets en een laptop voor het voortgezet onderwijs (in samenwerking met de gemeente Nieuwegein).Zie voor meer informatie de folder van Leergeld Nieuwegein en de website http://www.leergeld.nl/nieuwegein.

Heeft u nog vragen of  wenst u meer informatie bel of mail dan naar Stichting Leergeld. Zij helpen u graag en zijn bereikbaar op maandag en donderdag van 9.30-11.00 uur op 030-2600005 en via email  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verjaardagen

Jarig zijn is voor iedere leerling een feest. Natuurlijk hoort daar het trakteren in de klas bij. We vragen u de kinderen “verstandig” te laten snoepen. De traktatie is alleen bedoeld voor de kinderen in de eigen klas. De jarige gaat niet de klassen rond. Verder vragen wij kinderen/ouders om uitnodigingen voor feestjes niet op school uit te delen.

Verlof en vrijstelling

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek kunnen aanvragen. Redenen kunnen zijn

 1. vakantieverlof (onder voorwaarden)
 2. vervulling van plichten wegens godsdienstige- of levensovertuiging
 3. gewichtige omstandigheden (bijv. huwelijk, begrafenis of jubileum). Hiervoor gelden de volgende criteria:
 • Verhuizing;
 • Religieuze verplichtingen;
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • Viering van een 12,5, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
 • Ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • Zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden”. Dit zijn onverwachte omstandigheden die niet uitgesteld kunnen worden en buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Verzoeken om buiten de vastgestelde vakanties vrij te krijgen, moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie en worden slechts ingewilligd als u gegronde redenen heeft. Klik hier voor het schema die we volgen bij verlofaanvraag.

Klik hier om via een digitaal formulier een verlofaanvraag in te dienen. 

U kunt ook de volgende formulieren downloaden en gebruiken:

De laatste jaren hebben we helaas geconstateerd, dat enkele ouders zich niet aan de regels van de leerplichtwet houden en bijv. eerder of extra op vakantie gaan. De directie kan dit niet toestaan en is verplicht bij constatering van overtreding van deze wet melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Nieuwegein. De leerplichtambtenaren van de gemeente Nieuwegein kunnen voor schoolvakanties extra controleren! Als kinderen ongeoorloofd afwezig zijn, is de directie verplicht dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Nieuwegein.

Ziekte en afwezigheid tijdig doorgeven

We willen graag op tijd weten wanneer een kind ziek is of afwezig zal zijn. Wilt u dit op tijd laten weten? Dit kan via  de Parro-app.  U kunt de absentiemelding voor 8.00 uur doorgeven.  Ook bellen is mogelijk.

Mocht een leerling zonder bericht zijn weggebleven, dan nemen wij z.s.m. contact met u op om te horen wat er aan de hand is. Als uw kind op school ziek wordt, dan proberen we u zo snel mogelijk telefonisch te bereiken. We vragen u dan uw kind op te (laten) halen. Mocht er een ongeval plaats vinden waardoor uw kind naar een dokter of het ziekenhuis moet, proberen we u uiteraard ook te bellen, zodat u met uw kind mee kunt gaan. Als wij u niet kunnen bereiken of er is spoed geboden dan gaan wij zelf als begeleiding mee. In verband met de bereikbaarheid van u in noodsituaties, blijft het belangrijk dat wij als school steeds beschikken over de juiste telefoonnummers en adressen voor noodopvang. Zorgt u er daarom ook altijd voor dat de school op de hoogte is van eventuele wijzigingen. Als er sprake is van dergelijke wijzigingen, kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven. Dat kan ook via het ouderportaal.