Uw kind mag naar de basisschool als hij of zij vier jaar wordt. Dit is best een grote stap voor een kind. Daarom mag een kind bij ons, een maand voordat hij of zij 4 jaar wordt, alvast enkele dagdelen komen kijken. U ontvangt van ons een welkomstkaart, waarop we vermelden in welke groep en bij welke leerkracht(en) uw kind in de groep komt. U kunt met betreffende leerkracht(en) een afspraak maken. Een kind is leerplichtig als het 5 jaar geworden is.

Voordat we nieuwe leerlingen inschrijven stellen we het op prijs om met ouder(s) en kind(eren) een gesprek te hebben. Tijdens het gesprek wordt u het een en ander verteld over de Prinses Margrietschool en wordt er een rondleiding door de school gegeven. Uiteraard kunt u uw vragen of opmerkingen dan ook kwijt. Een afspraak voor een dergelijk gesprek met rondleiding kunt u maken met iemand van het managementteam (Desirée, Daniëlle of Hendri)

Het is ook mogelijk om een informatiepakket aan te vragen.  Dit pakket bestaat uit de schoolgids, informatie over de Kanjertraining en IPC en een inschrijfformulier. U kunt zich met deze informatie alvast een beeld vormen van onze school.

Via een inschrijfformulier kunt u uw kind(eren) opgeven. U kunt dit formulier invullen en opsturen (of in de brievenbus doen of mailen). Wij reserveren dan een plek. In een later stadium krijgt u bericht bij wie uw kind in de groep komt en ontvangt u een speciale welkomsttas.

20170420 085953 Large

 

Wanneer ouders hun kind van een andere school op de Prinses Margrietschool geplaatst willen zien, dan dient met de directie een afspraak gemaakt te worden. Na een oriënterend kennismakingsgesprek zullen we mogelijkheden voor plaatsing onderzoeken. Als plaatsing mogelijk is, ontvangen we een uitschrijvingsverklaring van de laatste school met daarbij een onderwijskundig rapport en kan(kunnen) de kind(eren) evt. worden ingeschreven.