Op deze pagina houden we u op de hoogte van actueel nieuws en ons beleid / afspraken m.b.t. het corona virus in het schooljaar 2021-2022. 

Actueel (laatst bijgewerkt 20 september 2021)

 • In de persconferentie van 14 september is aangekondigd dat maatregelen versoepelen. Op dit moment worden protocollen aangepast. Zodra er meer duidelijk is, vermelden we dat op deze website en informeren we ouders hierover. 
 • Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs enkinderopvang wordt vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privĂ©sfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan (bron: brief OC&W 16 september)
 • Wij hanteren het laatste protocol voor basisonderwijs (versie 31 augustus 2021), waarin de RIVM richtlijnen zijn verwerkt. 
 • Mag uw kind met klachten wel of niet naar school? We hanteren hiervoor de meest recente beslisboom (versie 20 augustus 2021). This is the English version.
 • Bij twijfel raadplegen we de GGD en nemen we het advies van de GGD als uitgangspunt.

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

 • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), 
 • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, 
 • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

Enkele regels/afspraken:

 • Bij het brengen en halen van de kinderen, gaan zij zelf naar binnen. Ouders blijven op het plein en nemen daar afscheid. Houd op het plein 1,5 meter afstand van elkaar. Leerkrachten heten de kinderen op het plein welkom. 
 • Start- en andere gesprekken kunnen weer op school plaatsvinden, als ouders/leerkracht dit wensen.
 • Bij klachten die passen bij het coronavirus moeten leerkrachten en/of kinderen naar huis. Hiervoor gelden de richtlijnen en de beslisboom. 
 • We hoeven geen rekening meer te houden met cohorten en zullen (waar mogelijk/wenselijk) ook groepsdoorbrekend werken. 
 • Bepaalde activiteiten kunnen nog niet doorgaan, andere wel of aangepast. In het Margrietnieuws en op de website vindt u de meest actuele agenda. 
 • Als een leerkracht ziek is en er geen vervanging geregeld kan worden, dan kan het zijn dat een groep thuis moet blijven. Hierover informeren we ouders van betreffende groep via Parro en/of e-mail. 

 

Links naar website met meer relevante informatie: