Op deze pagina houden we u op de hoogte van actueel nieuws en ons beleid / afspraken m.b.t. het corona virus in het schooljaar 2021-2022. 

Actueel (laatst bijgewerkt 2 december 2021)

N.a.v. de persconferentie van 26 november 2021, gelden de volgende regels: 

 • Kinderen met verkoudheidsklachten (ook milde) blijven thuis. Vanaf vrijdag 3 december verandert het testadvies: je kunt bij milde klachten naar de GGD, maar er ook voor kiezen een zelftest te doen. Bij een negatieve uitslag mag uw kind naar school. Bij twijfel of bij een positieve testuitslag is het dringende advies bij de GGD te testen. Uw kind kan niet naar school. 
 • Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine. 
 • In school dragen medewerkers een mondkapje en houden ze 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het is de bedoeling dat kinderen van de groepen 6 t/m 8 bij verplaatsingen in school een mondkapje dragen. In de klas gaat deze af.
 • Kinderen van de groepen 6 t/m 8 krijgen het dringende advies om zichzelf 2x per week te testen met een zelftest. Binnenkort krijgen de kinderen die via school. Een positieve uitslag op een zelftest graag z.s.m. melden aan school.
 • Waar mogelijk komen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Ouders mogen niet in school komen. 
 • we houden met de eigen groep pauze
 • we werken in cohorten (geen groepsdoorbrekende activiteiten meer)

 Actuele maatregelen, protocollen en richtlijnen:

 

 Groepen in quarantaine (laatst bijgewerkt 30 november 2021)

 • Vanaf maandag 29 november is groep 8A (juf Ingrid) in quarantaine. Op zaterdag 4 december kunnen de kinderen zich laten testen bij de GGD en mogen ze, na een negatieve uitslag en na toestemming van de directie, vanaf 7 december weer naar school. Als kinderen niet getest worden, moeten ze t/m woensdag 8 december in quarantaine. Daarna kunnen ze, als ze klachtenvrij zijn, weer naar school.

 

Enkele aanvullende regels/afspraken:

 • Bij het brengen en halen van de kinderen, gaan zij zelf naar binnen. Ouders blijven op het plein en nemen daar afscheid. Leerkrachten heten de kinderen op het plein welkom. 
 • Ouders mogen niet in school. Gesprekken vinden online plaats. 
 • Bij klachten die passen bij het coronavirus moeten leerkrachten en/of kinderen naar huis, ook gedurende de dag. Hiervoor gelden de richtlijnen en de beslisboom.
 • Als een leerkracht ziek is en er geen vervanging geregeld kan worden, dan kan het zijn dat een groep thuis moet blijven. Hierover informeren we ouders van betreffende groep via Parro en/of e-mail. We streven ernaar om dit voor 7.30 uur te doen. 

 

Links naar website met meer relevante informatie: