Onze school is de enige school in Nieuwegein, die werkt met IPC (International Primary Curriculum).              

IPC is een thematisch en creatief curriculum (leerlijn) voor kinderen van groep 4 t/m 8, gericht op de creatieve en zaakvakken (wereldoriëntatie). Het IPC bestaat uit meer dan 80 units met stimulerende en uitdagende thema’s voor kinderen. Een unit duurt gemiddeld 4-8 weken. Er wordt gebruik gemaakt van een structuur die het leren van kinderen optimaal ondersteunt (de leerwand). Met IPC willen we de zaak- en creatieve vakken zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen maken.

Een unit (thema) begint met startactiviteit. Dan inventariseren we wat kinderen al weten (kennisoogst). Vervolgens gaan we met het thema aan de slag, o.a. door onderzoek, uitwisselen van kennis en ervaring en verwerkingsopdrachten. Iedere unit wordt op een leuke manier afgesloten.

Het IPC geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt! 

Ouders krijgen voorafgaand aan een nieuwe unit informatie over de inhoud en doelen. We nodigen hen ook uit om in de klas de leerwand te komen bekijken. De kinderen kunnen dan vertellen wat ze (samen) leren en doen!

 

Klik hier voor de informatie-brochure over IPC voor ouders

Klik hier om meer te lezen over IPC.

ipc COOLpng 586x266