Geloof in de toekomst
Stichting Fluenta hanteert het motto 'Geloof in de toekomst'. Wij geloven in kinderen, zij zijn onze toekomst. Daarnaast geloven wij in Protestants-Christelijk onderwijs nu en in de toekomst. Wij handelen daarbij vanuit drie kernwaarden: verbinden, verwonderen en verantwoorden. 

Bij Stichting Fluenta behoren 18 protestants-christelijke basisscholen in de gemeenten Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. De stichting ondersteunt de scholen bij het geven van goed onderwijs, het personeelsbeleid wordt gezamenlijk vorm gegeven, de huisvesting en het financieel beleid is een gezamenlijke zorg en ook bij het opleiden van nieuwe leerkrachten wordt elke school ondersteund door de stichting.

Zo kan de directie van iedere school zich goed richten op de belangrijkste taak: goed onderwijs voor alle kinderen! Alle activiteiten van de stichting hebben uiteindelijk als doel de scholen te helpen bij die taak.

De wetgeving vraagt om een scheiding tussen bestuur en intern toezicht bij onderwijsorganisaties. Stichting Fluenta heeft daarom gekozen voor het zogenaamde Raad van Toezicht-model. In dit model wordt gewerkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert en houdt toezicht. Wilt u het bestuur een vraag stellen, dan kunt u dat het beste via het bestuurskantoor doen. De statuten van de stichting en het strategisch beleid (Koersplan)kunt u vinden op de website.

Voor meer informatie: www.fluenta.nl

Fluenta