Verrijking

Onze school heeft een verrijkingsgroep voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het gaat hierbij om leerlingen die duidelijk baat hebben bij een extra aanbod buiten de groep en die meer nodig hebben dan het aanbod wat ze in de klas krijgen d.m.v. compacten en verrijken. 

De verrijkingsgroep is iedere donderdagochtend op Margrietschool Zuid. Juf Maaike is de leerkracht en bedenkt voor ieder blok (in afstemming met de leerlingen) een thema met daarbij passende doelen en activiteiten. Het aanbod wordt specifiek afgestemd op de doelgroep.

Activiteiten die centraal kunnen staan zijn:

 • Debatteren/filosoferen (de leerlingen worden uitgedaagd om op een hoger niveau na te denken en het gesprek met elkaar aan te gaan)
 • Leren leren (veel slimme leerlingen hoeven op de basisschool niet hard te werken voor hoge cijfers, door ‘leren leren’ (leerstrategieën) worden ze uitgedaagd om dit proces wel te doorlopen)
 • Plannen/verantwoordelijkheden nemen (door hoge eisen te stellen aan (gezamenlijke) opdrachten/projecten en de leerling zelf verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces)

De opdrachten die tijdens de verrijkingsgroep worden aangeboden zijn van een (veel) hoger niveau dan de leerstof van de eigen groep. Naast bovengenoemde activiteiten is er ook ruimte voor spelletjes, die vooral gericht zijn op sociaal-emotioneel vaardigheden en/of uitdaging bieden op het gebied van logisch en strategisch denken.

Een blok kan afgesloten worden met een presentatie aan bijv. ouders of klasgenoten.

DWS

Day a Week school (DWS)

DWS biedt één dag per week onderwijs aan leerlingen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Dit zijn leerlingen die (nog meer dan de verrijkingsgroep) behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken. De DWS-groepen zijn samengesteld (d.m.v. een identificatie) op basis van leerlingen van verschillende Fluenta scholen uit de groepen 5 t/m 7. De DWS voor de kinderen van Nieuwegein Noord (ook onze school, beide locaties) is gehuisvest in de Beatrixschool Wijkersloot, Bendienlaan 27). 

Het lesmateriaal is gericht op:

 • Wiskunde
 • Wetenschap
 • Taal
 • Filosofie
 • Denkstrategieën
 • Studievaardigheden
 • Tijdmanagement
 • Sociale vaardigheden
 • Persoonlijke reflectie

Day a Week School richt zich op cognitieve talentontwikkeling en werkt aan het voorkomen van demotivatie. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van cognitief talentvolle leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende principes is ‘leren leren’.

Belangrijk is dat de DWS leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt gevraagd om bijvoorbeeld een spreekbeurt te geven of zijn ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer van kennis en informatie plaats van de Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen.

Klik hier voor een informatiefilmpje over DWS.